Tekniikkakurssit syksyllä 2019


Tähän toimintaan olemme saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea.

Seuraavat kurssit pidetään 27.10.-15.12.2019.

Octopus järjestää lapsille ja nuorille kolmen tasoisia tekniikkakursseja. Kaikki kurssit kestävät kahdeksan kertaa, ne pidetään sunnuntaisin Neidonkeitaassa Lohjalla ja niihin ilmoittaudutaan osoitteeseen: uimakoulut@octopuslohja.fi. Lasten kurssien hinta on 75€ ja aikuisten kurssien 85€.

Tekniikka25, tekniikka50 ja tekniikka100 ovat klo 9.15-10.00

Aikuisten tekniikkakurssi on klo 8.15-9.15.

HUOM! Kellonajat ovat muuttuneet

Ilmoittautuminen seuraaville alkaville kursseille on koko ajan käynnissä. Lasten ryhmissä maksimiosallistujamäärä on 12 lasta. Mikäli seuraavalle alkavalle kurssille ei mahdu, voi jäädä jonoon tulevalle kurssille. Kursseja on kahdet syksyllä ja kahdet keväällä.

Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan seuraavat tiedot:

  • lapsen nimi
  • syntymäaika
  • osoite
  • huoltajan yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
  • ryhmä (tekniikka25, tekniikka50, tekniikka100)
  • mahdolliset perussairaudet (esim. diabetes, epilepsia tai astma), joista uimaopettajan on hyvä tietää

Kurssin loputtua ohjaajat antavat uimareille ryhmäsuositukset mahdollista jatkoa varten. Seuraavien kurssien alkamisesta tiedotetaan Octopuksen nettisivuilla. Mikäli uimari haluaa jatkaa tekniikkakursseilla, tulee hänen ilmoittautua uudelleen osoitteeseen uimakoulut@octopuslohja.fi. Tällöin ilmoittautumiseen riittää uimarin nimi ja tuleva ryhmä.

Ryhmien kuvaukset:

Tekniikka25

Ensimmäisellä tekniikkakurssilla harjoitellaan vedessä liikkumisen taitoja monipuolisesti. Pääpaino tekniikkaharjoittelussa on vapaa- ja selkäuinnin tekniikoiden harjoittelussa sekä liukumisessa. Kurssilla harjoitellaan myös reunalta veteen pudottautumista. Vähimmäisvaatimuksena kurssille osallistumiseen on 25 metrin uimataito.

Tekniikka50

Kurssilla harjoitellaan vapaa-, selkä- ja rintauinnin tekniikoita. Lisäksi aloitetaan kilpauintiin liittyvien pääedellähyppyjen sekä kuperkeikkakäännösten harjoittelu. Vähimmäisvaatimuksena kurssille osallistumiseen on 50 metrin uimataito.

Tekniikka100

Kurssilla jatketaan uintitekniikoiden harjoittelua ja käydään läpi kaikki uintilajit (pu, su, ru ja vu). Tavoitteena on myös harjoitella lajinomaisia startteja ja käännöksiä. Vähimmäisvaatimuksena kurssille osallistumiseen on 100 metrin uimataito.

Aikuisten tekniikkakurssit

Octopus järjestää tekniikkakursseja myös aikuisille. Kurssilla harjoitellaan perusuintitekniikoita (su, ru ja vu), käännöksiä sekä muita kilpa- ja kuntouintiin liittyviä taitoja kurssilaisten toiveita kuunnellen. Vähimmäisvaatimuksena kurssille tulemiseen on 25 metrin yhtäjaksoinen uimataito.

Aikuisten kurssit kestävät myös kahdeksan kertaa ja niitä on kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Aikuisten tekniikkakurssille ilmoittaudutaan osoitteeseen uimakoulut@octopuslohja.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan seuraavat tiedot:

  • nimi
  • syntymäaika
  • osoite
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite


Lisätietoja: Jasmin Kumpulainen, 050 555 8092